Eusko Biobankua

 
Osakidetza Eusko Jaurlaritza

Tarifak

LAGINAK

Lagin osoa lortzearen kostuetan oinarrituta kalkulatu dira tarifak. Azken tarifa entregatutako lagin kopuruaren koste proportzionala da.

Laginak ondorengo kantitateetan entregatuko dira:

Lagin kantitate handiagoa behar izanez gero, kantitate hori zergatik behar den azalduko da.

TARIFA ZEHAZTEKO SISTEMA

Hiru tarifa mota izan dira kontuan:

 Kostu horiek ez diete merkatuan balioa emango laginari, kostu horiek biobankuak laginak lortzearen, prozesatzearen eta gordetzearen ondoriozkoak bakarrik baitira.

Beste zerbitzuren bat, prozesatze edo lagin motaren bat behar izanez gero, hitz egin honekin solicitudes.biobancovasco@bioef.org

LAGINEN TARIFAK

 

Biobankuko Berriak

Euskal Biobankua Komunikabideetan