Eusko Biobankua

 
Osakidetza Eusko Jaurlaritza

Egitura

Euskal Biobankuaren Egitura eta organigrama:

Euskal Biobankua antolaketa bakarra eta jarduera dezentralizatua duen sare gisa funtzionatzen du. Nodo koordinatzaile batek eta beste 9 nodok/ospitalek osatzen dute, eta honakoak ditu:

ZUZENDARI ZIENTIFIKOA

- Roberto Bilbao

FITXATEGIAREN ARDURADUNA

- Javier Segura

AGINTE-ORGANOA

BIOEF patronatua Euskal Biobankuaren Aginte-organua da, eta hari dagozkio haren zuzendaritza, kontrola eta gainbegiratzea.

KANPOKO ETIKA-BATZORDEAK

- Euskadiko etika-batzordea

- Osakidetzako Ospitale bakoitzeko Tokiko Batzordeak

ZIENTZIA KANPO-BATZORDEA

NODOA KOORDINATZEKO BATZORDEA

Nodo bakoitzeko Koordinatzaileek eta Zientzia Zuzendariak osatua

NODO KOORDINATZAILEA

NODOAK/OSPITALEAK

Biobankuko Berriak

Euskal Biobankua Komunikabideetan